Toimintasuunnitelma v. 2021

1.  Yleistä

Muuramen Seniorit ry aloittaa 28. toimintakauden vuonna 2021 toimimalla Kansallisen Senioriliiton arvojen mukaisesti, joissa korostuu elämänmyönteisyys ja positiivinen asenne, vastuu itsestä ja kanssaihmisten kunnioittaminen sekä vastuu ympäristöstä. 
Teemme myös yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa.

Kulunut kausi oli maailmanlaajuisen koronaviruksen levinneisyyden             vuoksi erityisten rajoitusten säätelemä, mikä haittasi myös yhdistyksen suunnitelmallista toimintaa, joten otamme tulevaan toimintakauteen edelliseltä vuodelta toteutumatta jääneitä suunnitelmia mukaan, mm. jäsenhankinnan tehostamisen.


2. Haasteet

Suurin haasteemme on saada jäsenmäärämme paikattua edesmenneiden sekä pois muuttaneiden ja eronneiden jäsenten kohdalta ja lisäksi saada uutta kasvua etenkin paikkakuntamme juuri eläköityneiden kohdalla. Palautamme tauolla olleet kerhotoiminnat heti, kun kokoontumis-rajoitukset niin sallivat.


3. Hallinto

Syyskokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, päättää toimeenpanevan hallituksen jäsenmäärän ja valitsee hallituksen, 
mikä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut
toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, valmistelee kevät- ja syyskokoukset
ja muut sääntöjen määräämät asiat. Tarvittaessa hallitus voi asettaa keskuudestaan tai jäsenistöstään yksittäisen henkilön tai työryhmän järjestämään erillistä asiaa tai tilaisuutta. Osallistutaan nimettynä henkilönä piirin hallintoon ja koulutukseen sekä tarpeen mukaan liiton koulutustilaisuuksiin ja vuosikokouksiin.


4. Toiminta

Kuukausittain kokoontuva (ei kesä-, heinä- ja elokuu) senioriklubi järjestetään edelleen niissä rajoissa, minkä yleiset voimassa olevat suositukset tai kiellot sallivat, esitelmöitsijät hankitaan ajankohtaisista        tai yleistä mielenkiintoa edustavista aiheista.                                                  

Kulttuuri- muisti-, käsityö- ja mahdollisesti liikuntatoiminta aloitetaan heti kauden alusta, mikäli kokoontumisille ei ole asetettu rajoituksia.
Kauden aikana pidetään vähintään kaksi yhteistä liikunta- ja ulkopeli-tapahtumaa sekä osallistutaan paikallisiin avoimiin liikuntatapahtumiin. Hallitus voi jäsenten toivomuksesta lisätä tai muuttaa kerhojen harrastussuuntia.

Toimintavuoden aikana tehdä lähinnä yhden päivän kestävä matka tai matkoja lähialueelle, esim. teatterimatka, jos yleinen tilanne sallii vapaan matkustamisen ja vierailun.

Vanhusneuvoston, kunnan, lähialueen senioriyhdistysten ja paikallisten eläkeyhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä kutsumalla keskustelu-palaveriin.


5. Jäsenet

Jäsenhankinta käynnistetään heti toimikauden alussa jäsenistön avulla tuttava- ja ystäväpiirille osoitetulla kirjeellä, ”Olemme kaivanneet Sinua” ja odotamme postimaksun maksetulla kirjeellä vastausta pyyntöömme. 
Yli vuoden jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet  katsotaan eronneiksi.

 Ansioituneille jäsenille haetaan liiton tai piirin  myöntämät ansiomerkit. 

Oman jäsenistön 70-, 75-, 80- jne merkkipäivät huomioidaan .

                 

6. Viestintä

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja vastaavat yhdistyksen virallisten kokousten tiedottamisesta.

Yhteydenpito jäsenistöön tapahtuu lähinnä sähköisesti käyttämällä Senioriliiton Kilta -järjestelmän sähköpostia ja omia nettisivustoja.  
Lisäksi jäsenten älypuhelimiin voidaan ladata jäsenkortti -applikaatio, minkä kautta saa tietoja.
Sivustojen ylläpidosta vastaa sihteeri tai nettivastaava.

Viralliset ilmoitukset julkaistaan syyskokouksessa valitussa lehdessä ja toimintatapahtumat Muuramelainen -lehden järjestöpalstalla. 

Verkossa julkaistaan jäsenkirjeet, kokouskutsut, tapahtumat, tiedotteet      ja puheenjohtajan palsta. Yhdistyksellä on myös Facebook-sivusto. 

Isommista uutis- ja muista suurta yleisöä kiinnostavista tapahtumista tarjotaan juttuja ja kuvia paikallisiin medioihin. Patinaan tarjotaan myös ikäihmisiä kiinnostavia juttuja, kolumneja, pakinoita ja kuvia mm.              yhdistyksen tapahtumista.


7. Talous

Syyskokouksessa hyväksytty talousarvio antaa raamit toimintakauden varojen käytölle. Jäsenmaksu pidetään entisen suuruisena 25 €/jäsen.   Varainhankintaa toiminnan ylläpitämiseksi tehdään arpajaisilla,            kirpputori- ja myyjäismyynnillä, haettavilla avustuksilla ja mahdollisilla piirin tai liiton avustuksilla.