Toimintasuunnitelma v. 2020

1. Yleistä 

Muuramen seniorit ry. aloittaa 27. toimintakautensa vuonna 2020 kunnioittaen Kansallisen senioriliiton arvoja, joissa korostuu elämänmyönteisyys ja positiivinen asenne sekä suoraselkäisyys, vastuu itsestä ja muista, ympäristöstä välittäminen ja perinteiden kunnioittaminen.


2 Haasteet

Pyrimme parhaamme mukaan pitämään toimintamme kiinnostavana ja näin vaikuttamaan positiivisesti jäsenmääräämme. Olemme myös osaltamme mukana senioriliiton ”Rohkeasti seniori” -kampanjassa sekä liiton jäsenhankintakilpailussa, jossa on parhaille yhdistyksille rahapalkintoja. Teemme myös vastaavien eläkeläisjärjestöjen kanssa yhteistyötä mm. edunvalvonnassa (EETU) ja paikallisesti mukana yhteisissä hankkeissa (mm. vanhusneuvosto, Koskikotisäätiö) vaikuttamassa kuntamme hankkeisiin.3. Hallinto

Syyskokouksessa valitaan asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta vastaavan hallituksen puheenjohtaja ja määritellään hallituksen koko sekä valitaan jäsenet hallitukseen. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan 4-6 kertaa toimintavuodessa. Hallitus valmistelee kaksi kertaa vuodessa pidettävät varsinaiset kevät- ja syyskokoukset yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hallitus voi tarvittaessa keskuudestaan tai jäsenistöstä valita vastuuhenkilön tai -ryhmiä valmistelemaan yksittäisiä asioita tai tilaisuuksia.

Osallistutaan kutsuttuna piirin hallintoon ja koulutustilaisuuksiin sekä tarpeen mukaan liiton vuosikokoukseen sekä koulutukseen.4. Toiminta

Toimintakauden aikana kokoontuu kuukausittain (ei kesä-, heinä- ja elokuussa) ”senioriklubi”, joihin hankitaan tasokkaita luennoitsijoita puhumaan ajankohtaisista asioista. 
Toukokuun päätöstilaisuus pidetään sauvakävelynä (ulkoilutapahtuma), syyskauden avauskokous pidetään myös ulkoilu-/virkistymis- tapahtumana.

Harrastekerhot; kulttuurikerho, muistatko? -kerho, käsityökerho, digikerho, keila- ja liikuntakerho jatkavat säännöllistä toimintaansa. Tarvittaessa hallitus voi päättää kerhotarpeen muutoksista ja vetäjistä. 
Järjestetään muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa koululaulutilaisuus nuorisoseurantalolla ja päiväkaraoketilaisuus Muurmannissa.


5. Jäsenet                                                                               
Jäsenhankintaan kiinnitetään erityinen huomio ja tavoitteeksi otetaan vähintään 5-10 uuden jäsenen hankinta. Jokainen jäsen suuntaa hankintakyselyn lähiaikoina eläköityviin ystäviinsä, osallistutaan ”Rohkeasti seniori” -hankkeeseen ja senioriliiton jäsenhankintakilpailuun pienten yhdistysten sarjassa. Hallitus valitsee jäsenhankintavastaavan, joka koordinoi jäsenhankintaa.

”Nukkuvat” jäsenet herätellään takaisin toimintaa järjestämällä yhteinen jäsentilaisuus ja kutsumalla heidät erikoisesti kiinnostavaan tapahtumaan tai tilaisuuteen. Vuoden tai yli jäsenmaksunsa   maksamatta jättäneet katsotaan eronneiksi.

Ansioituneille jäsenille haetaan yhdistyksen, piirin tai liiton myöntämät ansiomerkit.

Muistetaan merkkivuosia täyttäviä jäseniä (60, 70, 75, 80, jne.).6. Viestintä

Yhdistys käyttää senioriliiton Kilta ja oman yhdistyksen nettisivuja jäsenistölle tiedottamiseen. Sivujen ylläpidosta vastaa sihteeri, jolta tarvittaessa saa apua sivujen käytöstä. Jäsenien älypuhelimiin voidaan ladata jäsenkorttiapplikaatio.

Tapahtumien ja varsinaisten kokousten ilmoitukset julkaistaan syyskokouksen valitsemassa paikallisessa lehdessä (järjestöpalsta).

Nettivastaava, sihteeri ja puheenjohtaja vastaavat verkossa tiedottamisesta  Verkossa julkaistaan lisäksi jäsenkirjeet, hallituksen ja varsinaisten kokousten kutsut, tapahtumat, vastaavat tiedotteet ja puheenjohtajan palsta. Seniorien sähköpostiosoite on muuramen.seniorit@gmail.com.

Isoimmista tapahtumista tarjotaan juttu ja kuvia alueella ilmestyviin paikallisiin medioihin. Patinaan tarjotaan jäsenten kirjoittamia kolumneja, tarinoita ja uutisia.


7. Talous

Syyskokouksessa hyväksytty talousarvio antaa raamit taloudelle. Varainhankintaa toiminnan ylläpitämiseksi tehdään järjestämällä arpajaisia, kirpputorimyyntiä, eri tilaisuuksista saaduilla tuotoilla ja piirin tai liiton sekä ulkopuolisten tahojen mahdollisilla avutuksilla. 
Syyskokous päättää jäsenmaksun suuruudesta.