Kiitoksen aika

Syksyllä, kun vuoden sato alkaa olla korjattu, oli tapana esittää kasvukauden tuloksesta kiitokset kaiken luojalle. Meillä Muuramen seniorit ry:llä on nyt myös kiitoksen aika toimintamme 25 vuoden saavutuksista. Kiitospäivää vietettiin 10.10. 2019 kuluneiden vuosien aikana syntyneen ystäväjoukon ja oman väen kesken.


Kiitollisina edellisten sukupolvien uhrautuvasta työstä kotirintamalla sotiemme aikana yhdistyksemme laski kukkalaitteen kirkon vieressä olevalle Kotirintaman muistomerkille ennen tilaisuuden alkua.

Puheenjohtaja Ossi Kurki kiinnitti avauspuheessaan huomion eläkejärjestöjen yhteistyöhön, minkä merkitys ja voima riittää riittää tuomaan huomion jopa valtakunnallisella päätöksenteon tasolla.

Kansallisen senioriliiton varapuheenjohtaja Risto Löppönen aloitti juhla-puheensa sattumalla; meidän juhlapäivämme 10.10. on sama kuin Senioriliiton perustamis-päivä oli  vuonna 1971 eli 

vajaan kahden vuoden päästä senioriliitolla on 50 v. juhlat. Puheessaan Löppönen esitteli senioriliiton käynnissä olevia kampanjoita, joista nyt ajankohtaisin on kolmivuotinen ”Rohkeasti seniori" -kampanja. Sen tarkoitus on lähestyä juuri eläköitymässä olevia ja eläkkeelle jääneitä osallistumaan senioritoimintaan sekä aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Lisäksi hän selvitti myös eläkejärjestöjen yhteistä, puheenjohtajista koostuvaa, edunvalvontaa ja kannaottoja tekevää EETU järjestöä, jonka puheenjohtajana tänä vuonna on senioriliiton puheenjohtaja  Anneli Taina.

Suuren kiitoksen ansaitsevat myös Matti Siipolan johtama mieskuoro ”Harmaat Herrat”, minkä mahtavat lauluesitykset loivat juhlatunnelman Muuramen seurakuntakotiin.

Muuramen kunnanjohtaja Ari Ranta-aho sanoi onnittelupuheessaan, että hänen on aina helppo aloittaa puheensa kunnasta kehumalla, ”että meillä menee hyvin”. 

Hän vertasi kunnan tilannetta 25 vuotta sitten ja nyt, toteamalla kunnan väkiluvun tuplautuneen sinä aikana, ollen nyt hieman yli 10.000 asukasta. Väkiluvun kasvu ja kunnan kehittyminen on täällä ollut nopeaa, mutta siitä huolimatta kunnanjohtaja totesi syntyvyyden yleisen laskevan suunnan ja toivoi sen kääntämistä ”synnytystalkoilla”, mutta korjasi sanomallaan tarkoittavansa nuorempaa väkeä kuin eläkeikäiset.

Muuramen seurakunnan tervehdyksen ja onnittelut toi kirkkoherra Heikki Myllykoski
Hän totesi tutustuneensa yhdistyksemme nettisivuilta senioriliiton arvohin ja niiden olevan saman suuntaisia, 

 mitä kirkon piirissäkin arvostetaan kovasti. Elämän läheisyys, itsensä ja toisten arvostaminen, vastuu itsestä ja muista, suoraselkäisyys ja perinteiden kunnioittaminen ovat senioriliiton jäsenilleen hyväksymät ohjeet, joista näkyy elämänmyönteisyys ja jotka saavat arvostusta sekä kunnioitusta kansaltamme.

Keski-Suomen kansallisen senioripiirin puheenjohtaja Reijo Ekman kehui onnitteluja tuodessaan Muuramen senioreita runsaasta ja monipuolisesta toiminnasta, 

hän sanoi Keski-Suomen senioripiirin alueella olevista yhdistyksistä Muuramessa olevan toiseksi eniten mm. kerhotoimintaa Jyväskylän yhdistyksen jälkeen.

Lisäksi onnittelu-puheenvuoron käytti Riitta Noronen Eläkkeensaajista. Hänen sanomansa oli myös yhteistyö, koska meillä eläkeläisjärjestöillä ovat samansuuntaiset päämäärät yhdistystemme toiminnan tavoitteena.

Yhdistyksemme historiaan paneutui lähes 25 vuotta jäsenenä ollut ja mm. sihteerinä toiminut Anna-Liisa Hautala. 

Hän toi historiikissaan muistoja ja tapahtumia vuosien varrelta sekä kertoi myös henkilöistä, jotka ovat työskennelleet ja vaikuttaneet yhdistyksen hyväksi mainiten mm. ensimmäisen puheenjohtajan Riitta Jylhän (nykyisin Ritavuori-Jylhä). Hän oli puheenjohtajana kymmenen vuotta ja kutsuttiin 2003 yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja ja sihteeri ojensivat ruusun kunniapuheenjohtaja Riitta Ritavuori-Jylhälle.

Juhlassa jaettiin Kansallisen senioriliiton ja -piirin myöntämät kunniamerkit, kaksi kultaista: Anna-Liisa Hautala ja Olavi Roivainen, seitsemän hopeista: Ossi Kurki, Reino Kuvaja, Paavo Lindberg, Ville Makkonen, Arto Nikamaa, Marja-Liisa Rantalainen ja Leena Roivainen. 

Merkkien saajien puolesta kiitokset esitti Olavi Roivainen toivottaen samalla vieraat juhlakahville, josta huolehti Turkkilan Tila.


Tilaisuuden päätteeksi laulettiin Keski-Suomen kotiseutulaulu.


Muuramen seniorit ry:n puolesta puheenjohtaja esittää vielä kaikille juhlaamme osallistuneille ja tarjoilusta huolehtineille sekä meitä muistaneille sydämelliset kiitokset. 
Oli päivä, jolloin ei yhdistyksemme pienuus haitannut, vaan saimme viettää yhdessä merkkipäivää laajan ystäväjoukon kanssa, yhdessä ilon ja voittajien tunteella!

Teksti: Ossi Kurki
Kuvat: Jiri Halttunen