2013

Luennoitsijat ja aiheet:

22.1.2013 opettaja Kari Perälä, aiheenaan 'Venäläinen sielu'.

26.3.2013 fysioterapeutti Seija Urtti aiheenaan 'Hoivavastaanotto'.

21.5.2013 ministeri Paavo Rantalainen aiheenaan 'Suomi kaltevalla pinnalla'.

8.10.2013 sisustussunnittelija Marika Kurki aiheena 'Esteetön koti' (vierailukäynti).

12.11.2013 varatuomari Tero Lakka aiheenaan 'Perintöasiat'.