Hallitus

Yhdistyksen syyskokous valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäseniksi 5-6 henkilöä.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa muutaman kerran vuodessa.

Vuoden 2020 hallitus yhteystietoineen